Regulamin Rad DzielnicStatut Dzielnicy Grabówek

Strona główna
BUDŻET
SKŁAD RADY
KOMISJE STAŁE
DYŻURY RADNYCH
O DZIELNICY
LINKI

 

Plan finansowy Rady Dzielnicy Grabówek na rok 2012

ZADANIE

KWOTA (zł)

Remont chodnika ul. Komandorskiej 13 000
Szkoła Podstawowa nr 17 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. 4 000
Przedszkole nr 8 - remont urządzeń ogrodowych. 3 000
Przedszkole nr 36 - renowacja placu zabaw. 3 000
Gimnazjum nr 4 - modernizacja sali gimnastycznej. 5 000
Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych - zakup sprzętu audiowizualnego. 3 000
Zespół Szkół Mechanicznych - konserwacja boiska / opłata trenera UKS 2 000 / 2 000
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 - zakup pomocy dydaktycznych. 2 000
Młodzieżowy Dom Kultury - zakup pomocy dydaktycznych. 1 000
Familia - dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla młodzieży szkolnej z dz. Grabówek. 5 500
WOPR Gdynia - akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. 1 000
Dofinansowanie DOPS nr 3 - profilaktyka seniorów i osób niepełnosprawnych. 2 000
Pomoc dla najuboższych mieszkańców dzielnicy - paczki na święta. 5 000
Organizacja wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla najuboższej młodzieży z dzielnicy. 7 400
Dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 3 - zakup lady bibliotecznej, komputora i książek. 5 000
UKS Galeon - organizacja imprez sportowych. 2 000
UKS 17 - organizacja zajęć sportowych. 2 000

Wkład Rady Dzielnicy do realizacji konkursu "Piękna Dzielnica"

2 000

 RAZEM:

72 400

Inne Lata:

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

Rada Dzielnicy Grabówek
81- 265 Gdynia, ul. Grabowo 12; tel. (0 58) 621 83 37, e-mail: rada.grabowek@gdynia.pl