Regulamin Rad DzielnicStatut Dzielnicy Grabówek

 

Strona Główna

 

Zadania inwestycyjno - remontowe na lata 2011 - 2014

 

Kwoty na działania inwestycyjno - remontowe na poszczególne lata:

2011 - 30 491,78

2012 - 30 491,78

2013 - 274 425,99

2014 - 274 425,99

 

Lista zamierzeń inwestycyjno - remontowych:

  • Budowa zatok postojowych dla samochodów w ciągu ul. Komandorskiej na odcinku od ul. Grabowo do ul. Mireckiego.

metryka zadania inwestycyjno - remontowego

  • Przebudowa nawierzchni ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31.

metryka zadania inwestycyjno - remontowego

  • Przebudowa skrzyżowania ul. Komandorskiej z ul. Mireckiego.

metryka zadania inwestycyjno - remontowego

  • Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mireckiego - Mrągowiusza - M. Curie - Skłodowskiej

metryka zadania inwestycyjno - remontowego

  • Remont nawierzchni ul. Filomatów.

Konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno - remontowych odbędą się 12 kwietnia 2012 roku w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Grabowo 12 (Szkoła Podstawowa nr 17).
 

 
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że do realizacji przyjęto zadanie "Przebudowa nawierzchni ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 609 835, 54 zł ze środków na działania inwestycyjno - remontowe w latach 2011 - 2014.

Uchwałę podjęto na IX sesji Rady Dzielnicy Grabówek dnia 26 kwietnia 2012 roku.

 

 

   
Rada Dzielnicy Grabówek
81- 265 Gdynia, ul. Grabowo 12; tel. (0 58) 621 83 37, e-mail: rada.grabowek@gdynia.pl